logo Fundacji Innopolis

90-349 Łódź, ul. Tymienieckiego 16F, mail: fundacja@innopolis.pl
Kontakt w sprawie projektów i współpracy: kom. 512-667-512
Kontakt w sprawie oferty szkoleniowej: kom. 537-201-300
Kontakt z biurem Fundacji: kom. 798-201-307.

E-RECEPCJA

logo z symbolem niepełnosprawność

MOTIVATION PUNCH - dla uczniów i rodziców

Autorski system wychowawczy, edukacyjny, informacyjny i profilaktyczny

Program MOTIVATION-PUNCH jest nowoczesną formą profilaktyki zachowań ryzykownych typu liderskiego oraz motywacyjnego.  Odwołuje się przede wszystkim do zasobów i potencjału uczniów oraz ich motywacji, nie stawiając dorosłego w roli moralizatora.

Czytaj więcej

Program profilaktyki szkolnej - dla uczniów i rodziców

W ramach MOTIVATION PUNCH prowadzimy spotkania zarówno z uczniami, jak i rodzicami. Zapraszamy szkoły podstawowe (klasy 5 i 6), gimnazjalne i ponadgimnazjalne do współpracy w zakresie realizacji nowoczesnej formy profilaktyki zachowań ryzykownych oraz integracji zespołów klasowych.

Czytaj więcej

Jesteśmy elastyczni - informacje, zamówienia, rekomendacje

MOTIVATION PUNCH spełnia wszystkie założenia rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

Czytaj więcej
Live Chat Software