logo Fundacji Innopolis

90-229 Łódź, ul. Kamińskiego 21, II piętro, mail: fundacja@innopolis.pl
Kontakt w sprawie projektów i współpracy: kom. 512-667-512
Kontakt w sprawie oferty szkoleniowej: kom. 537-201-300
Kontakt z biurem Fundacji: kom. 798-201-307.

E-RECEPCJA

logo z symbolem niepełnosprawność

Zarząd: przyjaźnimy się i pracujemy razem

Wartości i statut Fundacji

Wierzymy, że przyszłość zależy od decyzji i zaangażowania poszczególnych ludzi - Future powered by People. Do najważniejszych naszych wartości należą: rodzina, edukacja, kapitał społeczny. Naszą specjalnością jest wsparcie młodzieży oraz ich rodziców i nauczycieli. Pracujemy zarówno z utalentowanymi nastolatkami, jak i z młodzieżą doświadczającą różnych problemów.​

Informujemy, iż w naszej działalności nie stosujemy żadnych kryteriów dyskryminacji.

W Fundacji INNOPOLIS wierzymy, że ZAUFANIE między ludźmi może być KAPITAŁEM ważniejszym niż pieniądze. Nie znamy innej drogi do kreowania tego społecznego kapitału jak zdrowa RODZINA i rozwijająca człowieka EDUKACJA. Nigdy nie ulegniemy złudzeniom postrzegania rodziny wyłącznie przez pryzmat patologii. Z założenia UFAMY rodzicom, nauczycielom i uczniom. W każdym człowieku znajdujemy ZASOBY, które pozwalają na pozytywną zmianę.

Nazwa naszej Fundacji nawiązuje do dwóch ważnych aspektów życia: INNOWACYJNOŚCI (zmiany) i POLIS (wspólnoty). Jesteśmy ukierunkowani na ROZWÓJ człowieka we wszystkich aspektach jego życia – zmień siebie, zmień społeczeństwo, zmień świat!

Poznaj statut Fundacji Innopolis [PDF].

Kapitał społeczny? Dla zrozumienia tego zjawiska kluczowe znaczenie mają refleksje Francisa Fukuyamy, wyrażone w książce o charakterystycznym tytule "Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu". Fukuyama stawia w niej tezę, iż dobrobyt w danym kraju uwarunkowany jest poziomem zaufania w tworzącym go społeczeństwie. Zaufanie jest tutaj traktowane jako mechanizm oparty na założeniu, że innych członków danej społeczności cechuje uczciwe i kooperatywne zachowanie oparte na wspólnie wyznawanych normach. Kapitał społeczny jest zdolnością wynikającą z rozpowszechnienia zaufania w obrębie społeczeństwa lub jego części – pisze Fukuyama.

Robert Putnam w swojej książce "Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych" porusza zagadnienie związku kapitału społecznego z rodziną i edukacją. Zdaniem Putnama rozwój dzieci w przeważającej mierze kształtowany jest przez kapitał społeczny, który przyczynia się do sukcesu w wychowaniu. Zaufanie, sieci i normy wzajemności w obrębie rodziny, szkoły, grupy rówieśniczej i szerszej wspólnoty dziecka, wywierają rozległy wpływ na jego możliwości i wybory, a przez to na jego zachowanie i rozwój – pisze Putnam. Warto podkreślić, iż zdaniem Putnama kapitał społeczny pozytywnie wpływa na wszystkie dzieci, ale jego deficyt najbardziej może zaszkodzić dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym.POWRÓT