logo Fundacji Innopolis

90-229 Łódź, ul. Kamińskiego 21, II piętro, mail: fundacja@innopolis.pl
Kontakt w sprawie projektów i współpracy: kom. 512-667-512
Kontakt w sprawie oferty szkoleniowej: kom. 537-201-300
Kontakt z biurem Fundacji: kom. 798-201-307.

E-RECEPCJA

logo z symbolem niepełnosprawność

Zarząd: przyjaźnimy się i pracujemy razem

Działania i organizacja Fundacji

Nasze działania realizujemy w ramach różnych podmiotów i oddziałów, m.in. w ośrodku doskonalenia nauczycieli, Klubie Liderów Młodzieżowych, Centrum Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży. Prowadzimy działalność edukacyjną, profilaktyczną, pomocową, szkolimy rady pedagogiczne, promujemy wartości młodego pokolenia oraz ponadprzeciętnie utalentowanych nastolatków.

Jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym typu not-for-profit, co oznacza, że cały zysk z działalności gospodarczej przeznaczamy na cele pożytku publicznego.

Posiadamy wpis do ewidencji jako placówka oświatowa:
- niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli [PDF],
- niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego [PDF],
- niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza [PDF].
Dyrektorem placówek oświatowych Fundacji Innopolis jest Tomasz Bilicki - prezes Zarządu Fundacji.POWRÓT