logo Fundacji Innopolis

90-349 Łódź, ul. Tymienieckiego 16F, mail: fundacja@innopolis.pl
Kontakt w sprawie projektów i współpracy: kom. 512-667-512
Kontakt w sprawie oferty szkoleniowej: kom. 537-201-300
Kontakt z biurem Fundacji: kom. 798-201-307.

E-RECEPCJA

logo z symbolem niepełnosprawność

Zarząd: przyjaźnimy się i pracujemy razem

Działania i organizacja Fundacji

Nasze działania realizujemy w dwóch jednostkach organizacyjnych: 1. Ośrodku Wsparcia i Interwencji oraz 2. Ośrodku Rozwoju Kapitału Społecznego. Jesteśmy także placówką oświatową oraz przedsiębiorstwem społecznym.

Nasze działania realizujemy w dwóch jednostkach organizacyjnych:

1. Ośrodek Wsparcia i Interwencji

Kontakt: wsparcie@innopolis.pl

- poradnictwo i terapia dla nastolatków oraz ich rodziców autorską metodą Motivation Punch,
- prowadzenie uniwersalnej, selektywnej i wskazującej profilaktyki zachowań ryzykownych metodą Motivation Punch,
- Klub Liderów Młodzieżowych prowadzony autorską metodą Motivation Punch.

2. Ośrodek Rozwoju Kapitału Społecznego

Kontakt: szkolenia@innopolis.pl

- działalność edukacyjna, badawcza i rozwojowa,
- prowadzenie rad szkoleniowych,
- szkolenia otwarte i zamknięte,
- certyfikacja szkół w zakresie autorskiego modelu Szkoła Przyjazna Rodzinie (Family Friendly School),
- promocja wartości młodego pokolenia oraz ponadprzeciętnie utalentowanych nastolatków,
- pomoc dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie przygotowania do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.

Jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym typu not-for-profit, co oznacza, że cały zysk z działalności gospodarczej przeznaczamy na cele pożytku publicznego.

Posiadamy wpis do ewidencji jako placówka oświatowa:
- niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli [PDF],
- niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego [PDF],
- niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza [PDF].
Dyrektorem placówek oświatowych Fundacji Innopolis jest Tomasz Bilicki - prezes Zarządu Fundacji.POWRÓT
Live Chat Software