logo Fundacji Innopolis

90-229 Łódź, ul. Kamińskiego 21, II piętro, mail: fundacja@innopolis.pl
Kontakt w sprawie projektów i współpracy: kom. 512-667-512
Kontakt w sprawie oferty szkoleniowej: kom. 537-201-300
Kontakt z biurem Fundacji: kom. 798-201-307.

E-RECEPCJA

logo z symbolem niepełnosprawność

Szkolenia rad pedagogicznych

Nasze najlepsze tematy

Gwarantujemy ciekawy sposób prowadzenia zajęć z wykorzystaniem multimediów oraz – w razie potrzebyautorskie materiały szkoleniowe dla każdego Uczestnika. Jesteśmy elastyczni, ale nie za wszelką cenę (dbamy o jakość i nie podejmujemy się wszystkiego).

Sposób organizacji, formy i metody szkoleniowe oraz czas trwania szkoleń są dostosowane do oczekiwań Zamawiającego. Szkolenie jest możliwe do zrealizowania na terenie szkoły lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego (także w formie wyjazdu).

Informacje - Jarosław Stępień: szkolenia@innopolis.pl
Bezpośredni kontakt w sprawie oferty szkoleniowej: komórkowy (+48) 537-201-300.​​

Najczęściej szkolimy w następujących obszarach:

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 [PDF]

NOWA OFERTA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 - CZ. 1 [JPG] i CZ. 2 [JPG]

1. Nowe formy profilaktyki zachowań ryzykownych w szkole (narkotyki, dopalacze, alkohol, agresja, agresja elektroniczna, przemoc).
2. Efektywne przeciwdziałanie przemocy domowej i przemocy rówieśniczej.
3. Komunikacja i organizacja pracy w zespole pedagogicznym.
4. Trudne sytuacje w szkole – profilaktyka, procedury, interwencje, wsparcie.
5. Przygotowanie do prowadzenia warsztatów profilaktyki narkomanii (w tym dopalacze i leki).
6. Przygotowanie do prowadzenia warsztatów profilaktyki agresji i przemocy.
7. Pokolenie Y – jak zrozumieć i motywować współczesną młodzież?.
8. Narkotyki i dopalacze - prawo, procedury, rozpoznawanie.
9. Jak bezpiecznie i efektywnie współpracować z mediami.
10. Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w społeczności.
11. Motywowanie uczniów do nauki.
12. Aktywne metody nauczania.
13. Praca z uczniem zdolnym.
14. Style uczenia się.
15. Techniki szybkiego uczenia się i zapamiętywania.
16. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne.
17. Pozyskiwanie środków finansowych z EFS na działalność opiekuńczo-wychowawczą.
18. Zarządzanie sobą w czasie.
19. Ocenianie kształtujące.
20. Rozwój osobisty nauczyciela – odkrywanie mocnych stron.
21. Praca metodą projektów.
22. Planowanie kariery edukacyjno – zawodowej uczniów.
23. Sytuacje konfliktowe – nauczyciel jako mediator.
24. Radzenie sobie ze stresem własnym i uczniów.
25. Sposoby rozwijania kreatywności uczniów.
26. Jak wspierać ucznia w procesie uczenia się? – ocenianie kształtujące.
27. Techniki coachingowe w pracy wychowawcy.POWRÓT
Live Chat Software