logo Fundacji Innopolis

90-229 Łódź, ul. Kamińskiego 21, II piętro, mail: fundacja@innopolis.pl
Kontakt w sprawie projektów i współpracy: kom. 512-667-512
Kontakt w sprawie oferty szkoleniowej: kom. 537-201-300
Kontakt z biurem Fundacji: kom. 798-201-307.

E-RECEPCJA

logo z symbolem niepełnosprawność

Szkolenia rad pedagogicznych

Poznaj naszych trenerów

Wiedza jest bardzo ważna, ale naszym zdaniem umiejętność uczenia innych oraz tworzenia pozytywnego klimatu szkolenia są równie istotne. Taki jest nasz zespół trenerów - żadnego marudzenia, czytania slajdów, siłowego angażowania uczestników.

We współpracę z nami zaangażowanych jest kilkanaście osób - oprócz stałego zespołu trenerskiego, zapraszamy do współpracy ciekawych ekspertów z całej Polski.

Do osób współpracujących z naszą Fundacją należą m.in. prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr hab. prof. UAM Beata Jachimczak, dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski, mł. insp. Włodzimierz Sokołowski, dr Marek Kaczmarzyk, Marek Szurawski.

NOWA OFERTA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 [PDF]

Informacje - Jarosław Stępień: szkolenia@innopolis.pl
Bezpośredni kontakt w sprawie oferty szkoleniowej: komórkowy (+48) 537-201-300.​​

Nasz STAŁY zespół trenerski:

 Tomasz Bilicki -​ pedagog i manager.

Prezes Zarządu Fundacji Innopolis, certyfikowany interwent kryzysowy, absolwent i doktorant Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent licznych studiów podyplomowych. Ukończył ponad 500 godzin szkoleń w zakresie poradnictwa/terapii indywidualnej i rodzinnej w Polsce i za granicą, w tym cykl „Spotkanie, zasoby, proces”, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Recognition of School Violence Prevention TrainingThe City University of New York (USA). Trener w programie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (II stopnia). Prowadził warsztaty i brał udział w wielu zagranicznych wizytach studyjnych: Finlandia, Wielka Brytania, USA, Włochy, Portugalia, Rosja. Odznaczenia: Złoty Krzyż Archidiecezji Łódzkiej, „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”, Nagroda Miasta Łodzi.

 Krzysztof Durnaś -​ dyrektor szkoły, coach, trener.

Absolwent UKSW w Warszawie, ukończył studia podyplomowe z zakresu: zarządzania oświatą, informatyki z elementami e-learningu. Absolwent studiów dla Liderów Oświaty Collegium Civitas w Warszawie, mentor w kursach internetowych, dyrektor konsultant Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, współpracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Autor szkoleń dla nauczycieli realizowanych w Polsce, Ukrainie, Białorusi, Egipcie i Albanii, autor wielu publikacji w pismach naukowych i edukacyjnych.

 Karolina Południewicz - pedagog.

Członkini Zarządu Fundacji Innopolis. Absolwentka pedagogiki w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej oraz studiów podyplomowych z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Specjalistka z zakresu zarządzania projektami edukacyjnymi i społecznymi - ukończyła w tym zakresie wiele szkoleń, z powodzeniem tworzyła wnioski o dofinansowanie, koordynowała duże projekty finansowane m.in. ze środków EFS. Pracowała w organizacjach pozarządowych, MEN oraz w organie prowadzącym na stanowisku kierowniczym.​POWRÓT
Live Chat Software