logo Fundacji Innopolis

90-229 Łódź, ul. Kamińskiego 21, II piętro, mail: fundacja@innopolis.pl
Kontakt w sprawie projektów i współpracy: kom. 512-667-512
Kontakt w sprawie oferty szkoleniowej: kom. 537-201-300
Kontakt z biurem Fundacji: kom. 798-201-307.

E-RECEPCJA

logo z symbolem niepełnosprawność

MOTIVATION PUNCH - dla uczniów i rodziców

Jesteśmy elastyczni - informacje, zamówienia, rekomendacje

MOTIVATION PUNCH spełnia założenia rozporządzenia MEN z dnia 18 VIII 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (z poźn. zm.).

Logo Motivation Punch

Program MOTIVATION PUNCH NIE JEST nastawiony na:
- straszenie konsekwencjami zachowań ryzykownych (gdyż to jest nieskuteczne),
- informowanie o specyfice zachowań ryzykownych (co tylko rozbudza zainteresowanie),
- wyodrębnienie jakiegoś typu zachowania ryzykownego (ponieważ przyczyny podejmowania różnych zachowań ryzykownych podobne).

Program MOTIVATION PUNCH JEST zbudowany na:
- kluczowej roli motywacji w przeciwdziałaniu podejmowania zachowań ryzykownych,
- zaangażowaniu trzech podmiotów w szkole: uczniów, nauczycieli, rodziców (niepodejmowanie próby choćby niewielkiego i niezobowiązującego zaangażowania rodzica jest szkodliwa w oddziaływaniach profilaktycznych, gdyż sankcjonuje abdykowanie rodzica ze swojej roli),
- koncepcji kapitału społecznego jako ważnego kryterium pomyślności w wychowaniu (bez zaufania w relacjach uczeń – nauczyciel – rodzic trudno prowadzić oddziaływania wychowawcze),
- uznaniu potencjału każdego ucznia, nauczyciela i rodzica bez względu na jego dotychczasowe zachowania (chociaż nasze emocjonalne doświadczenia mogą nam czasem podpowiadać inaczej, nie ma możliwości, aby ktoś nie miał zasobów na których można pracować).

Wyniki ewaluacji szkoleń dla nauczycieli w zakresie metody "Motivation Punch" (skala szkolna 1-6), stan na grudzień 2015:
- w jakim stopniu szkolenie zaowocowało pozyskaniem nowej wiedzy: 5,3
- oceń kompetencje merytoryczne prowadzącego: 5,7
- oceń sposób prowadzenia zajęć przez prowadzącego: 5,7
- w jakim stopniu polecasz szkolenia w Innopolis innym osobom: 5,6.

Informacje - Jarosław Stępień: szkolenia@innopolis.pl
Bezpośredni kontakt w sprawie oferty szkoleniowej i profilaktycznej: komórkowy (+48) 537-201-300.​

MOTIVATION PUNCH rekomendują:

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski - przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk:

System wychowawczy, edukacyjny i profilaktyczny dla młodzieży w wieku 12+ wyprzedził rozwiązania prawne potwierdzając profesjonalne podejście do interesującego projektu rozwiązywania trudnych problemów egzystencjalno-społecznych naszych nastolatków. Prawne regulacje niczego nie tworzą w naszych środowiskach wychowawczych, ale co najwyżej regulują granice możliwych czy pożądanych działań. Tymczasem w tym przypadku mamy do czynienia z najbardziej wartościowym pedagogicznie programem uniwersalnej profilaktyki, który nie kreuje  pozornych działań, ani nie zamierza wpisywać się w doraźne, akcyjne oferty interwencyjne, tylko jest pochodną wieloletnich doświadczeń i osiągnięć jego twórców jako wiarygodnych i efektywnych w pracy z młodzieżą. 

Dr hab. prof. UAM Beata Jachimczak - profesor w Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu:

Projekt MOTIVATION PUNCH doskonale wpisuje się w potrzeby placówek edukacyjnych poszukujących kompleksowych rozwiązań w zakresie profilaktyki i terapii młodzieży. Jednym z jego licznych atutów jest to, że w swoich założeniach i propozycjach nadąża nie tylko za zmianami społecznymi ale również za zmianami formalno-prawnymi w edukacji.

Dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski - profesor w Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu:

W proponowanych rozwiązaniach ważne jest nie tylko co jest robione (plan jest dobry), ale to, kto to robi. Dobrze, że program mocno koncentruje się na postawach, doświadczeniach i kompetencjach nauczycieli.

Naszym partnerem na Dolnym Śląsku jest Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała ze Świdnicy:POWRÓT
Live Chat Software