logo Fundacji Innopolis

90-229 Łódź, ul. Kamińskiego 21, II piętro, mail: fundacja@innopolis.pl
Kontakt w sprawie projektów i współpracy: kom. 512-667-512
Kontakt w sprawie oferty szkoleniowej: kom. 537-201-300
Kontakt z biurem Fundacji: kom. 798-201-307.

E-RECEPCJA

logo z symbolem niepełnosprawność

MOTIVATION PUNCH - dla uczniów i rodziców

Jesteśmy elastyczni - informacje, zamówienia, rekomendacje

MOTIVATION PUNCH spełnia założenia rozporządzenia MEN z dnia 18 VIII 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (z poźn. zm.).

Logo Motivation Punch

Program MOTIVATION PUNCH NIE JEST nastawiony na:
- straszenie konsekwencjami zachowań ryzykownych (gdyż to jest nieskuteczne),
- informowanie o specyfice zachowań ryzykownych (co tylko rozbudza zainteresowanie),
- wyodrębnienie jakiegoś typu zachowania ryzykownego (ponieważ przyczyny podejmowania różnych zachowań ryzykownych podobne).

Program MOTIVATION PUNCH JEST zbudowany na:
- kluczowej roli motywacji w przeciwdziałaniu podejmowania zachowań ryzykownych,
- zaangażowaniu trzech podmiotów w szkole: uczniów, nauczycieli, rodziców (niepodejmowanie próby choćby niewielkiego i niezobowiązującego zaangażowania rodzica jest szkodliwa w oddziaływaniach profilaktycznych, gdyż sankcjonuje abdykowanie rodzica ze swojej roli),
- koncepcji kapitału społecznego jako ważnego kryterium pomyślności w wychowaniu (bez zaufania w relacjach uczeń – nauczyciel – rodzic trudno prowadzić oddziaływania wychowawcze),
- uznaniu potencjału każdego ucznia, nauczyciela i rodzica bez względu na jego dotychczasowe zachowania (chociaż nasze emocjonalne doświadczenia mogą nam czasem podpowiadać inaczej, nie ma możliwości, aby ktoś nie miał zasobów na których można pracować).

Informacje - Jarosław Stępień: szkolenia@innopolis.pl
Bezpośredni kontakt w sprawie oferty szkoleniowej i profilaktycznej: komórkowy (+48) 537-201-300.​

MOTIVATION PUNCH rekomendują:

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski - przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk:

System wychowawczy, edukacyjny i profilaktyczny dla młodzieży w wieku 12+ wyprzedził rozwiązania prawne potwierdzając profesjonalne podejście do interesującego projektu rozwiązywania trudnych problemów egzystencjalno-społecznych naszych nastolatków. Prawne regulacje niczego nie tworzą w naszych środowiskach wychowawczych, ale co najwyżej regulują granice możliwych czy pożądanych działań. Tymczasem w tym przypadku mamy do czynienia z najbardziej wartościowym pedagogicznie programem uniwersalnej profilaktyki, który nie kreuje  pozornych działań, ani nie zamierza wpisywać się w doraźne, akcyjne oferty interwencyjne, tylko jest pochodną wieloletnich doświadczeń i osiągnięć jego twórców jako wiarygodnych i efektywnych w pracy z młodzieżą. 

Dr hab. prof. UAM Beata Jachimczak - profesor w Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu:

Projekt MOTIVATION PUNCH doskonale wpisuje się w potrzeby placówek edukacyjnych poszukujących kompleksowych rozwiązań w zakresie profilaktyki i terapii młodzieży. Jednym z jego licznych atutów jest to, że w swoich założeniach i propozycjach nadąża nie tylko za zmianami społecznymi ale również za zmianami formalno-prawnymi w edukacji.

Dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski - profesor w Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu:

W proponowanych rozwiązaniach ważne jest nie tylko co jest robione (plan jest dobry), ale to, kto to robi. Dobrze, że program mocno koncentruje się na postawach, doświadczeniach i kompetencjach nauczycieli.

Naszym partnerem na Dolnym Śląsku jest Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała ze Świdnicy:POWRÓT