logo Fundacji Innopolis

90-229 Łódź, ul. Kamińskiego 21, II piętro, mail: fundacja@innopolis.pl
Kontakt w sprawie projektów i współpracy: kom. 512-667-512
Kontakt w sprawie oferty szkoleniowej: kom. 537-201-300
Kontakt z biurem Fundacji: kom. 798-201-307.

E-RECEPCJA

logo z symbolem niepełnosprawność

Szkoła przyjazna rodzinie

Model Współpracy Szkoły z Rodzicami

Model Współpracy Szkoły z Rodzicami (opiekunami) zawiera standardy, wytyczne oraz propozycje dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jego podwaliny zostały opracowane przez czternastu specjalistów – członków łódzkiego panelu ekspertów, który obradował w Złockiem koło Krynicy w dniach 13-16 listopada 2012 roku. W tym samym roku Model został opublikowany w Internecie.

Członkowie panelu ekspertów, którzy w 2012 roku opracowali wstępną wersję Modelu Współpracy Szkoły z Rodzicami:

1. Sławomir Adamczewski – Komenda Miejska Policji w Łodzi, 
2. Tomasz Bilicki – Centrum Służby Rodzinie w Łodzi,
3. Danuta Chrzan – Szkoła Podstawowa nr 35 w Łodzi,
4. Ewa Durnaś – przedstawiciel Rady Rodziców,
5. Marzenna Hruszka – przedstawiciel Rady Rodziców,
6. Anna Jasińska – Straż Miejska w Łodzi,
7. Małgorzata Kotyło – Szkoła Podstawowa nr 110 w Łodzi,
8. Arkadiusz Kowalski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi,
9. Anna Krajewska – Kuratorium Oświaty w Łodzi,
10. Ewa Majchrzak – Bałucki Ośrodek Kultury „Lutnia”,
11. Aleksandra Pawłowska – Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi,
12. Jarosław Stępień – Fundacja „Innopolis” w Łodzi,
13. Włodzimierz Sokołowski – Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi,
14. Rafał Szczepaniak – Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.

W 2015 roku w ramach projektu realizowanego przez Fundację Innopolis, współfinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Model został zaktualizowany. Recenzentami Modelu Współpracy Szkoły z Rodzicami byli: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski oraz dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski.

Model nie ma charakteru zamkniętego (można go uzupełniać i poprawiać), a jego twórcy mają świadomość, iż nie wyczerpali tematu. Nic nie stoi także na przeszkodzie, aby poszczególne szkoły dostosowywały standardy w sposób otwarty i wybiórczy do specyfiki placówki oraz zdiagnozowanych potrzeb. 

Model Współpracy Szkoły z Rodzicami [PDF]POWRÓT
Live Chat Software