logo Fundacji Innopolis

90-229 Łódź, ul. Kamińskiego 21, II piętro, mail: fundacja@innopolis.pl
Kontakt w sprawie projektów i współpracy: kom. 512-667-512
Kontakt w sprawie oferty szkoleniowej: kom. 537-201-300
Kontakt z biurem Fundacji: kom. 798-201-307.

E-RECEPCJA

logo z symbolem niepełnosprawność

Szkoła przyjazna rodzinie

Zdobądź certyfikat "Szkoła Przyjazna Rodzinie"!

Czy Twoja szkoła jest naprawdę przyjazna rodzinie? Posiadasz certyfikat udziału w różnych projektach dotyczących bezpieczeństwa uczniów, rozwoju ich talentów, stosowania odpowiednich procedur, ALE CO Z RODZICAMI? Zgłoś się do nas i uzyskaj certyfikat potwierdzający pracę Twojej placówki w obszarze współpracy z rodzicami (opiekunami) uczniów.

Certyfikat: „Szkoła Przyjazna Rodzinie - Family Friendly School” jest przyznawany przez Fundację INNOPOLIS zgodnie z procedurami określonymi w specjanym regulaminie.

Informacje - Jarosław Stępień: szkolenia@innopolis.pl
Bezpośredni kontakt w sprawie certyfikatu: komórkowy (+48) 537-201-300.​

Merytoryczny patronat nad uzyskiwaniem certyfikatu - Krzysztof Durnaś: krzysztof.durnas@innopolis.pl
Krzysztof Durnaś jest dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 35 w Łodzi, która jako pierwsza otrzymała certyfikat "Szkoła Przyjazna Rodzinie - Family Friendly School" wydany w oparciu o "Model Współpracy Szkoły z Rodzicami".

Podstawowe zasady przyznawania certyfikatu "Szkoła Przyjazna Rodzinie - Family Friendly School":

1. O Certyfikat mogą ubiegać się przedszkola, szkoły publiczne i niepubliczne oraz placówki wszystkich typów z terenu całej Polski.
2. Certyfikat przyznawany jest bezterminowo.
3. Certyfikat nadaje rangę przedsięwzięciom podejmowanym przez szkołę/placówkę, która staje się wzorem do naśladowania.
4. Dyrektor szkoły/placówki przesyła do Fundacji Innopolis  zgłoszenie o przyznanie Certyfikatu.
5. 
Oceny działań szkółplacówek dokonuje przedstawiciel Zespołu Akredytacyjnego reprezentujący Fundację Innopolis.
6. 
W trakcie pierwszej wizyty akredytacyjnej odbywa się:
- wywiad z dyrektorem szkoły/placówki;
- spotkanie szkoleniowe rady pedagogicznej na temat "Modelu Współpracy Szkoły z Rodzicami";
- spotkanie z przedstawicielami rady szkoły/rady rodziców.
7. W trakcie drugiej wizyty akredytacyjnej obowiązkowo odbywa się:
spotkanie z dyrektorem szkoły/placówki;
seminarium dla rady pedagogicznej.
8. Z wizyt i spotkań, przedstawiciel Fundacji Innopolis przygotowuje stosowaną dokumentację (karty wywiadu).
9.
Sprawozdanie z działań przedstawia się Zespołowi Akredytacyjnemu - po jego akceptacji, w trakcie drugiej wizyty akredytacyjnej, następuje uroczyste przekazanie certyfikatu.POWRÓT
Live Chat Software