logo Fundacji Innopolis

90-349 Łódź, ul. Tymienieckiego 16F, mail: fundacja@innopolis.pl
Kontakt w sprawie projektów i współpracy: kom. 512-667-512
Kontakt w sprawie oferty szkoleniowej: kom. 537-201-300
Kontakt z biurem Fundacji: kom. 798-201-307.

E-RECEPCJA

logo z symbolem niepełnosprawność

O Fundacji dla osób z niepełnosprawnością

Historia i siedziba

Fundacja Innopolis powstała w 2010 roku. Siedziba Fundacji mieści się w Łodzi, niedaleko centrum Miasta – ulica Tymienieckiego 16F lokal U6, wejście od strony osiedla. Budynek jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Nazwa naszej Fundacji nawiązuje do dwóch ważnych aspektów życia: INNOWACYJNOŚCI (zmiany) i POLIS (wspólnoty)

Nasze wartości

W Fundacji Innopolis wierzymy, że przyszłość zależy od decyzji i zaangażowania poszczególnych ludzi. Do najważniejszych naszych wartości należą: rodzina, edukacja, kapitał społeczny. Misją Fundacji jest kreowanie społeczeństwa opartego na odpowiedzialności, współpracy i zaufaniu.

Działalność

1. Ośrodek Wsparcia i Interwencji:

- poradnictwo dla osób doświadczających przemocy i podejrzewanych o stosowanie przemocy,
- poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- poradnictwo i terapia dla nastolatków oraz ich rodziców,
- coaching w zakresie rozwoju osobistego, osiągania celów życiowych i kreatywnego przeżywania kryzysów,
- prowadzenie uniwersalnej, selektywnej i wskazującej profilaktyki zachowań ryzykownych w szkołach,
- Klub Młodzieżowy dla nastolatków.

2. Ośrodek Rozwoju Kapitału Społecznego:

- działalność edukacyjna, badawcza i rozwojowa,
- prowadzenie rad szkoleniowych,
- szkolenia otwarte i zamknięte,
- certyfikacja szkół w zakresie współpracy z rodzicami,
- promocja wartości młodego pokolenia oraz ponadprzeciętnie utalentowanych nastolatków,
- pomoc dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie przygotowania do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.

Kontakt

Mail: fundacja@innopolis.pl
Stacjonarny: 42 942 20 60
Komórkowy: 512 667 512
Faks: 42 942 21 24
Jeśli nie odbieramy telefonów, prosimy o pozostawienie wiadomości na poczcie głosowej lub wysłanie SMSa.

Bezpośredni kontakt w sprawie oferty szkoleniowej: komórkowy 537-201-300.

Umawianie wizyt on-line na terapię, poradnictwo, coaching: E-RECEPCJA.POWRÓT
Live Chat Software