logo Fundacji Innopolis

90-349 Łódź, ul. Tymienieckiego 16F, mail: fundacja@innopolis.pl
Kontakt w sprawie projektów i współpracy: kom. 512-667-512
Kontakt w sprawie oferty szkoleniowej: kom. 537-201-300
Kontakt z biurem Fundacji: kom. 798-201-307.

E-RECEPCJA

logo z symbolem niepełnosprawność

Nastolatki - poradnictwo i terapia

Poradnictwo i kunsultacje w rozwiązywaniu trudnych sytuacji w szkole

Czasami nauczyciele, pedagog i psycholog szkolny robią wszystko, aby pomóc rozwiązać trudną sytuację. Może się tak zdażyć, że ich umiejętności oraz działania są ponadprzeciętnie dobre ale nie widać żadnej zmiany. Często po prostu potrzeba osoby "z zewnątrz" - zapraszamy do współpracy.

Oferujemy możliwość zorganizowania na terenie szkoły spotkań indywidualnych i grupowych, zmierzających do pomocy w rozwiązywaniu trudnej sytuacji. Wykorzystujemy w tym celu nasz autorski system wychowawczy, edukacyjny, profilaktyczny i informacyjny MOTIVATION PUNCH.

Spotkania indywidualne i grupowe na terenie szkoły prowadzi Tomasz Bilicki - pedagog. Doktorant na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego - tematem doktoratu jest psychoanaliza. Ukończył ponad 260 godzin szkoleń w zakresie poradnictwa/terapii indywidualnej i rodzinnej, w tym m.in. cykl„Spotkanie, zasoby, proces”, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, „O psychoterapii psychodynamicznej dzieci” oraz Recognition of School Violence Prevention Training The City University of New York (USA). Twórca metody MOTIVATION PUNCH.

Informacje - Jarosław Stępień: szkolenia@innopolis.pl
Bezpośredni kontakt w sprawie oferty spotkań indywidualnych i grupowych w szkole: komórkowy (+48) 537-201-300.​POWRÓT
Live Chat Software