logo Fundacji Innopolis

90-229 Łódź, ul. Kamińskiego 21, II piętro, mail: fundacja@innopolis.pl
Kontakt w sprawie projektów i współpracy: kom. 512-667-512
Kontakt w sprawie oferty szkoleniowej: kom. 537-201-300
Kontakt z biurem Fundacji: kom. 798-201-307.

E-RECEPCJA

logo z symbolem niepełnosprawność

Zarząd: przyjaźnimy się i pracujemy razem

Tomasz Bilicki - prezes Zarządu Fundacji, koordynator Punktu Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży RE-START

Tomasz Bilicki

tomasz.bilicki@innopolis.pl

- magister pedagogiki
- studia podyplomowe: mini MBA, MBA w zakresie marketingu i finansów, MSSTC, Executive Program in Social Entrepreneurship Stanford University (USA)
- absolwent “Utøya training course on Counter and Alternative Narratives to Hate Speech” (na zaproszenie Rady Europy)
- certyfikowany interwent kryzysowy (University of Maryland)
- absolwent studiów podyplomowych z psychologii motywacji; łącznie ukończył 800 godzin szkoleń podyplomowych w zakresie wsparcia, terapii i motywacji
- uprawnienia do zarządzania placówkami pomocy społecznej i placówkami oświaty
- od 2000 roku zarządza organizacjami pozarządowymi
- członek Rady Działalności Pożytku Publicznego (doradztwo dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej) II kadencji i IV kadencji
- członek Komitetu ds. Umowy Partnerstwa (wsparcie dla Ministra Rozwoju i Infrastruktury)
- prowadzenie warsztatów i wizyty studyjne za granicą: Finlandia, Wielka Brytania, USA, Włochy, Portugalia, Rosja, Szwecja
- wybrane odznaczenia: Złoty Krzyż Archidiecezji Łódzkiej, „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”, Nagroda Miasta Łodzi.

Więcej informacji: http://terapianastolatkow.pl/

         POWRÓT