logo Fundacji Innopolis

90-229 Łódź, ul. Kamińskiego 21, II piętro, mail: fundacja@innopolis.pl
Kontakt w sprawie projektów i współpracy: kom. 512-667-512
Kontakt w sprawie oferty szkoleniowej: kom. 537-201-300
Kontakt z biurem Fundacji: kom. 798-201-307.

E-RECEPCJA

logo z symbolem niepełnosprawność

Projekty realizowane przez Fundację

2018: przeciwdziałanie narkomanii

RCPS

W ramach projektu "Interwencja kryzysowa - szkolenie zespołu interdyscyplinarnego i liderów młodzieżowych", współfinansowanego ze środków województwa łódzkiego - Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, kształcimy nastolatków - rówieśniczych interwentów kyzysowych oraz członków zespołu interdyscyplinarnego (przedstawicieli różnych służb zaangażowanych w świadczenie interwencji kryzysowej).

Informacje o projekcie: fundacja@innopolis.pl

Informacje oraz zdjęcia z realizacji projektu znaleźć można na naszych profilach społecznościowych:​

      POWRÓT