Innopolis.pl
Agnieszka Kamińska – polonistka, pedagożka specjalna (oligo-, surdo- i tyflopedagożka), trenerka regulacji emocji, terapeutka bilateralna, certyfikowana edukatorka pozytywnej dyscypliny dla rodziców i nauczycieli. Współautorka pakietu edukacyjnego dla klas 1-3 “Tropiciele” WSiP. Oprócz codziennej pracy w szkole integracyjnej oraz indywidualnej pracy z uczniami, prowadzi warsztaty, podczas których wspiera nauczycieli i rodziców w budowaniu wartościowych relacji z dziećmi, rozumieniu trudnych zachowań i rozwijaniu kompetencji życiowych.