Anna Grabarczyk – pracownik socjalny, dyplomowany interwent kryzysowy, p.o. koordynatora ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi – III Wydział Pracy Środowiskowej, bierze udział w pracach Łódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, współzałożycielka Fundacji HUŚTAWKA, interwent kryzysowy Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi, specjalizuje się w pracy z ofiarami i sprawcami przemocy oraz małoletnimi matkami .