Innopolis.pl
Edyta SABICKA – pedagog specjalna, interwentka kryzysowa, licencjonowana trenerka nowoczesnych metod nauczania sieci szkół Leader School (programu „Leonardo”). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu: psychologii uzależnień, poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej, diagnozy i terapii autyzmu, terapii pedagogicznej, logopedii ogólnej i klinicznej, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, arteterapii. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i dorosłymi, także tymi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestniczka licznych kursów i szkoleń, m.in.: kurs terapii behawioralnej, terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi z zaburzeniami lękowymi, kurs terapii traumy Metodą Przedłużonej Ekspozycji w PTSD, kurs nadający uprawnienia do bycia trenerem TUS, kurs terapii ręki, terapii odruchów wg Sally Goddard, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, muzykoterapii, komunikacji alternatywnej, pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i wielu, wielu innych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in.: w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Zespole Szkół Specjalnych, Fundacji JiM, Punkcie Interwencji Kryzysowej Re-Start, Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży, świetlicy środowiskowej działającej na rzecz młodzieży wykluczonej społecznie (gdzie pełniła także funkcję kierownika) oraz w kilku placówkach edukacyjnych dla najmłodszych, co pozwoliło jej poznać system nauczania w możliwie pełnym zakresie – kształcenie specjalne, integracyjne, nauczanie włączające. Od 2007 roku związana zawodowo z doskonaleniem zawodowym przyszłych nauczycieli i terapeutów (także jako koordynator, a następnie kierownik studiów podyplomowych). Do dziś przeprowadziła setki zajęć z zakresu pracy z osobami ze spektrum autyzmu, pedagogiki specjalnej, cyberzagrożeń oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci, profilaktyki, poradnictwa w pracy z rodziną, arteterapii, komunikacji interpersonalnej, zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zarówno na studiach I, II stopnia, na studiach podyplomowych, jak i w ramach szkoleń organizowanych dla Rad Pedagogicznych szkół i przedszkoli. W latach 2008 – 2012 działała w zespołach badawczych eksplorujących tematykę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci pod kierunkiem dr hab. Jacka Pyżalskiego i dr hab. Piotra Plichty (min. „Wzory używania nowoczesnych technologii komunikacyjnych przez młodzież upośledzoną umysłowo” – kierownik badań: P. Plichta, „Cyberbullying – projekt badawczy”- kierownik badań: Jacek Pyżalski, The Virtual AntiBulluying Village for Kids and Teens projekt międzynarodowy – koordynator projektu: P. Plichta). Współpracuje z Pracownią Wsparcia Psychologicznego PoMOC w zakresie interwencji kryzysowej oraz placówką doskonalenia zawodowego nauczycieli INNOPOLIS.