Innopolis.pl
Filip Tworkowski – psycholog, terapeuta, interwent kryzysowy, trener. Przez 17 lat był zawodowym kuratorem sądowym, wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Resocjalizacji, członek Wojewódzkiego Panelu Ekspertów, często występuje w roli eksperta w radiu i TV. Ukończył m.in.: studia podyplomowe na UW, kurs „Wprowadzenie do Psychoterapii Analitycznej” prowadzony przez Krakowską Szkołę Psychoterapii Analitycznej, kurs Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, kurs diagnozy i profilaktyki uzależnień prowadzony przez MONAR w Poznaniu. Specjalizuje się w problemach rodzinnych oraz pracy z dziećmi i młodzieżą, ale także problematyką sądowych spraw rodzinnych.