Innopolis.pl
Jakub Panasiuk – magister ratownictwa medycznego (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), ratownik medyczny w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, szkoleniowiec w Szkole Ratownictwa Medycznego WSRM w Łodzi. Ukończył m.in. następujące kursy: European Paediatric Advanced Life Support, „Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci”, „Postępowanie z pacjentem z podejrzeniem udaru mózgu”, „Nowoczesne leczenie p/płytkowe chorego z OZW w okresie przedszpitalnym”, „Zasady udzielania doraźnej pomocy przeciwkrwotocznej chorym na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne”, kurs podstawowy w zakresie medycyny lotniczej dla lekarzy i ratowników medycznych, „Postępowanie w zdarzeniach masowych”. Wziął udział w: Otwartych Mistrzostwach Ziemi Podlaskiej w Ratownictwie Medycznym, Augustów – III miejsce (7-10 czerwiec 2017), XII Międzynarodowych Zimowych Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym, Belsko-Biała – VI miejsce (24-27 styczeń 2017), XV Otwartych Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym, Supraśl – XVI miejsce (14-17 września 2016), XIV Otwartych Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym, Łódź- organizator, sędzia medyczny (24-27 wrzesień 2015).