Innopolis.pl
Joanna Streit-Wlaźlak – z wykształcenia pedagog i nauczyciel.
Od wielu lat wspiera dzieci, rodziców i nauczycieli prowadząc liczne szkolenia, warsztaty i poradnictwo indywidualne, pełniąc funkcję trenera umiejętności wychowawczych, asystenta rodziców, mediatora, interwenta kryzysowego, wychowawcy w licznych projektach skierowanych do młodzieży, rodziców i nauczycieli. Wykładowca studiów podyplomowych Coaching Odpowiedzialnego Rodzicielstwa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2012-2013 (realizacja autorskiego programu Centrum Służby Rodzinie „Asystent rodziców”), lider ogólnopolskiego programu „Mądrzy Rodzice” (Regionalne Centrum Polityki Społecznej Łódź), trener szkoleń dla młodzieży w zakresie konstruktywnej komunikacji, rozwiązywania konfliktów i mediacji rówieśniczej podczas Wojewódzkich Zjazdów Liderów Młodzieżowych (RCPS Łódź), specjalista w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i kompetencji wychowawczych nauczycieli. Autorka programów z zakresu umiejętności wychowawczych dla nauczycieli: „ ABC…Dobrego Wychowawcy”; „Wychowawca na 6”
Prywatnie: mama czwórki dorosłych dzieci.
Rodzina – największa wartość i sposób na szczęście.
Dewiza życiowa: dawać bez wahania, tracić bez żalu i zdobywać bez chciwości.