Innopolis.pl
Wioletta Jóźwiak-Majchrzak – pedagog społeczny, trener umiejętności społecznych, autorka programów umacniających i osłonowych, pracownik socjalny, interwent kryzysowy, pracuje z kobietami i dziećmi w kryzysie bezdomności, ofiarami przemocy, udzielam wsparcia małoletnim matkom oraz pracuje z młodzieżą opuszającą system pieczy zastępczej. Od 11 lat pracuję w Domu Samotnej Matki jako pracownik socjalny i zastępca Dyrektora. Ukończyłam Studia z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej, Prawa Rodzinnego i jestem w trakcie Szkolenia z Superrewizji Pracy Socjalnej. Pracuję jako wykładowca.