Innopolis.pl
Krzysztof Durnaś – dyrektor szkoły, coach, trener, mediator, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Edukacji fizycznej i zdrowotnej, Informatyki z elementami e-learningu, Zarządzania oświatą oraz dla Liderów oświaty w Collegium Civitas w Warszawie. Autor szkoleń dla nauczycieli z zakresu współpracy z rodzicami, coachingu w szkole, oceniania kształtującego i mediacji rówieśniczej. Szkolenia prowadził w Polsce na Ukrainie, Białorusi, Egipcie. Otrzymał dwukrotnie nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi i Kuratora Oświaty. W ramach ruchu innowacyjnego otrzymał tytuł Lidera w edukacji oraz Kreatora Innowacji.