Innopolis.pl
Mateusz Starosta – pedagog w zakresie opieki i terapii pedagogicznej. Certyfikowany trener Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne II stopnia, Trener Umiejętności Społecznych, Trener Funkcji Poznawczych. Ukończył kursy z Choreoterapii, Logorytmiki, Metody Aktywnego Słuchania Batii Strauss, Technik wyciszających i relaksacyjnych, tańca w animacji oraz tańców w kręgu. Pracownik Fundacji Innopolis. Tancerz styli streetowych: Hip-Hop, Dancehall i Reggaeton.