Innopolis.pl
Rafał Kamiński – interwent kryzysowy, edukator pozytywnej dyscypliny dla nauczycieli i rodziców, trener umiejętności społecznych oraz praktyk metody Kids’ Skills i I’m Proud of You opartej na podejściu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, polonista, anglista i pedagog z prawie dwudziestoletnim stażem, który wie, że do realizacji podstawy programowej niezbędne jest nawiązanie relacji z młodym człowiekiem. Współautor pakietu edukacyjnego dla klas 1-3 “Tropiciele” WSiP. Wspólnie z żoną Agnieszką rozwija projekt „Razem w wychowaniu” skupiający nauczycieli i rodziców wokół idei świadomego rodzicielstwa i nauczycielstwa.