Innopolis.pl
Włodzimierz Sokołowski – pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds. Ochrony Praw Człowieka, od 2004 roku zaangażowany w idee wdrażania praw i wolności człowieka w polskiej Policji. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej im.  M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończył Międzynarodowe Studia Doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwent Szkoły Praw Człowieka – Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ukończył szkolenie „Zwalczanie przestępstw na tle nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Absolwent kursu trenerskiego realizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka: „Weź kurs na wielokulturowość. Edukacja na temat praw człowieka i wielokulturowości kluczem do budowania otwartego społeczeństwa przyjmującego obywateli państw trzecich”. Jest prekursorem organizowania szkoleń dla policjantów w tym zakresie na terenie Polski. W 2014 roku odbył szkolenie dla przedstawicieli Polskiej Policji w USA na Uniwersytecie Stanowym im. Sam’a Houston’a w Huntsville, Teksas. Wykładowca akademicki, aktywnie uczestniczy i współorganizuje szkolenia, warsztaty i inne zajęcia wraz z organizacjami pozarządowymi, szkołami i instytucjami.