Innopolis.pl

NEUROBIOLOGIA RELACJI W ZESPOLE

1. NEUROBIOLOGIA ZARZĄDZANIA LUDŹMI
Ludzie zdobyli przewagę dzięki społecznemu charakterowi gatunku. Grupa jest dla nas prawdziwym środowiskiem naturalnym. Działają w niej jednak zawsze dwie przeciwstawne siły: konkurencja, która ją rozsadza od wewnątrz i kooperacja, współpraca, która jest jej spoiwem. Zarządzanie grupą ludzi polega na szukaniu i utrzymywaniu równowagi. Biologiczne podłoże, w tym szczególnie procesy neurobiologiczne, decydują o warunkach w jakich toczy się gra. Podejście neuronauki w połączeniu z biologią ewolucyjną, pozwala zrozumieć mechanizmy powstawania wielu zjawisk, które powodują konflikty i brak wyników nawet tam, gdzie logika działania powinna przynosić efekty. Zrozumienie podstawowych mechanizmów nie wymaga głębokiej wiedzy o budowie i działaniu mózgu i komórek nerwowych. W czasie trwania zajęć możliwa jest znaczna zmiana podejścia i tworzenie kompetencji w szukaniu rozwiązań w obszarach, w których zwykle nie spodziewamy się ich znaleźć.

Poruszane zagadnienia:

Pierwotny charakter grup ludzkich, złożoność grupy a wielkość mózgu, skąd się biorą duże mózgi ludzi; złota liczba R, Dunbara, ilu znajomych potrzebuje człowiek?
Modele światów u ludzi w różnym wieku, skąd się biorą konflikty pokoleń? Różne strategie rozwiązywania problemów przez właścicieli mózgów na różnym stopniu rozwoju. Kiedy jesteśmy dojrzali? Kosztorys dorosłości, kiedy „wcześniej było lepiej”?
Dlaczego bezpieczna równowaga nie polega na dogadaniu się wszystkich ze wszystkimi? Czy konflikty są destrukcyjne, oswajanie „neuroróżnic” w praktyce.

W czasie szkolenia uczestnicy:

 • dowiedzą się do jakiego rodzaju otoczenia społecznego ewolucja przygotowała nasze mózgi i co z tego wynika dzisiaj;
 • zrozumieją skąd biorą się konflikty, których powodu nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić;
 • poznają prawdziwe znaczenie pojęcia „chemia” w relacjach pomiędzy ludźmi;
 • zrozumieją dlaczego ludzie znacznie starsi i znacznie młodsi tak często nas irytują w pracy i skąd się bierze przekonanie, że „kiedyś było lepiej”.
 
2. BIOLOGIA RELACJI (MOTYWACJA, WYDAJNOŚĆ A WIĘZI SPOŁECZNE)
Wydajność działania i motywacja zależą, w zasadniczym stopniu, od jakości relacji w jakie wchodzi człowiek. Zasadnicze cechy mechanizmów nawiązywania i utrzymywania relacji są bardzo stare i w niewielkim stopniu podatne na zmiany. Znajomość zasad działania mechanizmów lustrzanych, które okazały się neurobiologicznym podłożem empatii, daje możliwość przewidywania reakcji własnych i innych członków grup zadaniowych i znacznie lepszego planowania ich pracy. Niezwykle ważna jest też świadomość siły z jaką ich działanie przekłada się na fizjologiczne stany organizmu takie jak stres, stan zdrowia czy też sprawność procesów poznawczych.

Poruszane zagadnienia:

Znaczenie relacji, fizjologia dystrybucji „głasków”, zagrożenia związane z przeciążeniem systemu mózgu społecznego (świadomości uczuć u innych); neurobiologiczne podłoże empatii, odkrycie mechanizmów lustrzanych i jego znaczenie w rozwoju psychologii i socjologii; „halucynacje” Ramachandrana a wspólne światy znajomych – jak mózg mojego sąsiada zmienia Twoją rzeczywistość? Co się dzieje kiedy tłumaczysz komuś świat? Gdzie leży granica wpływów i odpowiedzialności za nie?

W czasie szkolenia uczestnicy:

 • poznają zasady działania mechanizmów lustrzanych w mózgach ludzi i ich wpływ na jakość relacji;
 • zrozumieją dlaczego nasze reakcje tak trudno poddają się racjonalnej kontroli i co można zrobić żeby je, choć w części, oswoić;
 • dowiedzą się jaki jest ich własny potencjał w zakresie empatii i możliwości wykorzystania go w kształtowaniu relacji;
 • poznają granice wzajemnego wpływu ludzi na siebie oraz granice odpowiedzialności w tym zakresie.
 
3. NEUROBIOLOGIA EMOCJI W ZESPOŁACH LUDZKICH
Emocje stanowią podłoże większości naszych działań i decyzji jakie podejmujemy. Złudzenie racjonalnego funkcjonowania w świecie jest nam potrzebne dla zachowania poczucia bezpieczeństwa, dlatego w ograniczonych zbiorach danych jakie przetwarza świadomie nasz mózg, szukamy praw i regularności. Z praktycznego punktu widzenia, zmiana tego faktu nie jest możliwa, jednak można zrozumieć podłoże emocji i ich znaczenie w procesie gromadzenia i przetwarzania informacji. Szczególnym przypadkiem jest stres, którego znaczenie zależy od nasilenia i długości trwania. Uczestnicy zajęć nauczą się odróżniać objawy i stresu w fazie mobilizującej od destrukcyjnego wpływu fazy drugiej. Przy użyciu czujnika GSR sprawdzą także dynamikę własnych reakcji emocjonalnych.

Poruszane zagadnienia:

Emocje a zachowania racjonalne – co ma przewagę? Silne emocje a neuronalne korelaty świadomości. Mózg w zbyt bezpiecznym świecie, nieadekwatność spostrzeżeń i reakcje negatywne. Filtrowanie informacji o zagrożeniach, wzmacnianie następstw przetwarzania negatywnego. Energetyczne koszty stresu. Stres a zdolności poznawcze i pamięć. Silny stres i jego związek z zachowaniami agresywnymi – znaczenie ciał migdałowatych, wyspy i hipokampów, GSR jako badanie aktywności układu wegetatywnego.

W czasie szkolenia uczestnicy:

 • dowiedzą się jakie relacje wiążą emocje i zachowania racjonalne i co ma przewagę w przypadku podejmowania decyzji;
 • poznają przyczyny spadku zdolności prawidłowej oceny ryzyka w sytuacjach silnej aktywności emocjonalnej;
 • poznają wpływ stresu na pamięć i dostępność do jej zasobów;
 • dowiedzą się jaka jest reaktywność ich własnego układu wegetatywnego w i poziom energetycznych kosztów organizmu w umiarkowanym stresie.